Keresés
Tantárgyi adatlapok
Tárgykód Név Tárgyfelelős Szervezeti egység
BMEGEMMNGAM Analitikus mechanika Dr. Stépán Gábor József GEMM
BMEGEMMNGBI Biomechanika Dr. Insperger Tamás Antal GEMM
BMEGEMMNGKF Kapcsolt feladatok a mechanikában Dr. Kovács Ádám GEMM
BMEGEMMNGKI A mechanika kísérleti módszerei Dr. Szekrényes András GEMM
BMEGEMMNGKM Kompozitok mechanikája Dr. Szekrényes András GEMM
BMEGEMMNGKO Kontinuummechanika Dr. Szabó László Albert GEMM
BMEGEMMNGMK Műszaki Mechanika Takács Dénes GEMM
BMEGEMMNGMO Mechanikai anyagmodellek Dr. Szabó László Albert GEMM
BMEGEMMNGNL Nemlineáris végeselemes eljárások Dr. Szabó László Albert GEMM
BMEGEMMNGNR Nemlineáris rezgések Dr. Szabó Zsolt GEMM
BMEGEMMNGPR Projektfeladat Dr. Kossa Attila GEMM
BMEGEMMNGRD Robotok dinamikája Dr. Szabó Zsolt GEMM
BMEGEMMNGRU Rúdszerkezetek Dr. Szekrényes András GEMM
BMEGEMMNGVE Rugalmasságtan és végeselem módszer Dr. Szekrényes András GEMM
BMEGEMMNKDA Diplomamunka-készítés A Dr. Szekrényes András GEMM
BMEGEMMNKDB Diplomamunka-készítés B Dr. Szekrényes András GEMM
BMEGEMMNKSG Szakmai gyakorlat M Dr. Szekrényes András GEMM
BMEGEGTNKDA Diplomamunka-készítés A Szalay Tibor GEGT
BMEGEGTNKDB Diplomamunka-készítés B Szalay Tibor GEGT
BMEGEGTNX21 Korszerű megmunkálási technológiák Dr. Takács Márton GEGT
BMEGEÉENG05 Vegyipari folyamatok műszerezése és irányítása Dr. Hégely László GEÉE
BMEGEMTNG01 KÁROSODÁSANALÍZIS Dr. Mészáros István Attila GEMT
BMEGEGINGM1 Mezőgazdasági gépek fejlesztése 1 Dr. Kerényi György Zsolt GEGI
BMEGEGINGM2 Mezőgazdasági gépek fejlesztése 2 Dr. Rádics János Péter GEGI
BMEGEGTNG00 Forgácsolási folyamatok Dr. Takács Márton GEGT
BMEGEGTNG02 Gyártóberendezések Németh István GEGT
BMEGEGTNGK1 Gyártástudomány Szalay Tibor GEGT
BMEGEGTNX11 Termeléstervezés és irányítás Dr. Monostori László István GEGT
BMEGEGTNX22 CAD/CAM alkalmazások Biró István GEGT
BMEGEMTNGK2 Mikroszerkezeti vizsgálatok Dr. Szabó Péter János GEMT
BMEGEMTMGK6 MÁGNESES ANYAGOK ÉS VIZSGÁLATOK Dr. Mészáros István Attila GEMT
BMEGEMTNGPR Projektfeladat Dr. Katula Levente Tamás GEMT
BMEGEPTNX03 Természetes polimer szerkezeti anyagok Morlin Bálint Dénes GEPT
BMEGEPTNG01 Polimer anyagtudomány Dr. Molnár Kolos GEPT
BMEGEPTNG02 Polimerek reológiája és szimulációs technikái Dr. Szabó Ferenc GEPT
BMEGEPTNG13 Polimer habok Dr. Kmetty Ákos GEPT
BMEGEPTNGPR Projektfeladat Dr. Kmetty Ákos GEPT
BMEGEPTNX01 Fenntartható hulladékgazdálkodás Toldi Andrea GEPT
BMEGEPTNX02 Prototípusgyártás a műanyagiparban Dr. Kovács Norbert Krisztián GEPT
BMEGEPTNX04 Kompozitok technológiájának alapjai Dr. Czél Gergely GEPT
BMEGEPTNX08 Polimerek és kompozitjaik innovatív alkalmazásai Dr. Czigány Tibor Pál GEPT
BMEGEÁTNG01 Hő- és áramlástan Dr. Tomor András GEÁT
BMEGEÁTNG02 Áramlások numerikus modellezése 1. Kristóf Gergely János GEÁT
BMEGEÁTNG05 Áramlástani méréstechnika Vad János Gábor GEÁT
BMEGEÁTNG11 Nyílt forráskódú numerikus áramlástan Dr. Balogh Miklós GEÁT
BMEGEÁTNG22 Aero-elasztika Kalmár-Nagy Tamás GEÁT
BMEGEÁTNG27 Többfázisú és reaktív áramlások modellezése Suda Jenő Miklós GEÁT
BMEGEÁTNG28 Gázdinamika Kristóf Gergely János GEÁT
BMEGEÁTNG30 Járműáramlástan Suda Jenő Miklós GEÁT
BMEGEÁTNG32 Gépészeti rendszerek modellezése Dr. Szente Viktor Gyula GEÁT
BMEGEÁTNG36 Épület- és környezeti aerodinamika Dr. Balczó Márton GEÁT
BMEGEÁTNG39 Lézer-optikai áramlásmérés Suda Jenő Miklós GEÁT
BMEGEÁTNKDA Diplomamunka-készítés A Balla Esztella Éva GEÁT
BMEGEÁTNKDB Diplomamunka-készítés B Balla Esztella Éva GEÁT
BMEGEÁTNKPR Projektfeladat Dr. Szente Viktor Gyula GEÁT
BMEGEÁTNKSG Szakmai gyakorlat M Dr. Benedek Tamás GEÁT
BMEGEÉENG01 Hidromechanikai és termikus eljárások és berendezések Bothné Dr. Fehér Kinga GEÉE
BMEGEÉENG02 Diffúziós eljárások és berendezések Dr. Poós Tibor GEÉE
BMEGEÉENG03 Műveleti készülékek és tartályok tervezése Dr. Nagy András GEÉE
BMEGEÉENG04 Eljárások és berendezések modellezése Dr. Hégely László GEÉE
BMEGEÉENG06 Alkalmazott technológiák Dr. Poós Tibor GEÉE
BMEGEÉENG07 Hegesztett szerkezetek tervezése Dr. Nagy András GEÉE
BMEGEÉENG08 Szénhidrogénipari eljárások és berendezések Dr. Poós Tibor GEÉE
BMEGEÉENG09 Technológiai rendszerek tervezése Dr. Poós Tibor GEÉE
BMEGEGTNX14 Ipari és szervizrobotok Dr. Zentay Péter Zoltán GEGT
BMEGEGINGAT Alkalmazott automatizálástechnika Dr. Farkas Zsolt József GEGI
BMEGEGINGHT Hajtástechnika Horák Péter GEGI
BMEGEGINXTI Termékinnováció a gyakorlatban Horák Péter GEGI
BMEGEVGNG01 Áramlástechnika válogatott fejezetei Dr. Paál György GEVG
BMEGEVGNG11 Áramlások numerikus modellezése 2. Dr. Hős Csaba János GEVG
BMEGEVGNG21 Áramlástechnikai rendszerek dinamikája Dr. Hős Csaba János GEVG
BMEGEVGNG22 Áramlástechnikai Tervezés Dr. Hős Csaba János GEVG
BMEGEVGNG23 Pneumatikus szállítás Dr. Csizmadia Péter GEVG
BMEGEVGNG24 Települési vízgazdálkodás gépészete Dr. Csizmadia Péter GEVG
BMEGEVGNG25 Komplex függvénytan műszaki alkalmazásai Dr. Hegedűs Ferenc GEVG
BMEGEVGNG29 Kavitációtan Dr. Hegedűs Ferenc GEVG
BMEGEVGNGPR Projektfeladat Dr. Paál György GEVG
BMEGEVGNX26 Hemodinamika Dr. Paál György GEVG
BMEGEVGNX27 Áramlások stabilitása Dr. Hős Csaba János GEVG
BMEGEVGNX28 Elméleti akusztika Dr. Paál György GEVG
BMEGEVGNXPB Projektfeladat B Dr. Paál György GEVG
BMEGEENNGEN Energetika, energiaellátás és -gazdálkodás Dr. Bihari Péter GEEN
BMEGEGINGGT Gépészeti szerkezetek tervezése Dr. Zwierczyk Péter Tamás GEGI
BMEGEGINGP2 Géptervezés projektfeladat Dr. Rádics János Péter GEGI
BMEGEGINGSA Szerkezetanalízis Dr. Zwierczyk Péter Tamás GEGI
BMEGEGINXCT CAD technológiák Szeghő Krisztina Katalin GEGI
BMEGEGINXTM Tervezéselmélet és módszertan Horák Péter GEGI
BMEGEGTNX12 Gyárak és gyártórendszerek tervezése és szimulációja Németh István GEGT
BMEGEPTNX09 Polimer alkatrészek tervezése Dr. Suplicz András GEPT
BMEGEENNGBM Belsőégésű motorok Dr. Bereczky Ákos László GEEN
BMEGEENNGHD Hőerőgépek diagnosztikája Dr. Sztankó Krisztián Endre GEEN
BMEGEENNGHM Hőerőgépek modellezése Dr. Groniewski Axel Domonkos GEEN
BMEGEENNGHS Hűtő- és hőszivattyú berendezések Dr. Maiyaleh Tarek GEEN
BMEGEENNGHT Hűtéstechnika Dr. Maiyaleh Tarek GEEN
BMEGEENNGKA Tüzelőberendezések és kazánok Dr. Lezsovits Ferenc GEEN
BMEGEENNGNH Numerikus hőtranszport Kovács Róbert Sándor GEEN
BMEGEENNGPR Projektfeladat Dr. Laza Tamás GEEN
BMEGEENNGTT Tüzeléstechnika Dr. Józsa Viktor GEEN
BMEGEENNKAE Alacsony hőmérsékletű energiaátalakítás Dr. Imre Attila Rikárd GEEN
BMEGEENNKLC Energetikai rendszerek életciklus értékelése Kovács Viktória Barbara GEEN
BMEGEENNKMA Mérő és adatgyűjtő rendszerek Dr. Bereczky Ákos László GEEN
BMEGEENNKMJ A motortól a kész járműig Dr. Bereczky Ákos László GEEN
BMEGEENNKMK Belsőégésű motor konstrukciók Dr. Bereczky Ákos László GEEN
BMEGEENNKMT Belsőégésű motorok méréstechnikája Dr. Bereczky Ákos László GEEN
BMEGEENNWTP Hőfizika Kovács Róbert Sándor GEEN
BMEGEENNXDS Energetikai rendszerek dinamikai modellezése Dr. Szentannai Pál GEEN
BMEGEENNXTU Gáz- és gőzturbinák Dr. Sztankó Krisztián Endre GEEN
BMEGEÉENPPR Projektfeladat Dr. Czétány László GEÉE
BMEGEÉENGDA Diplomamunka-készítés A Dr. Poós Tibor GEÉE
BMEGEÉENGDB Diplomamunka-készítés B Dr. Poós Tibor GEÉE
BMEGEENNKKJ Bevezetés a közigazgatási jogba Dr. Bihari Péter GEEN
BMEGEENNEEG Energiaellátás és -gazdálkodás Dr. Bihari Péter GEEN
BMEGEMT8103 Hőkezelés (PhD) Dr. Berecz Tibor GEMT
BMEGEMT8002 Anyag- és gyártástechnológia (PhD) Dr. Orbulov Imre Norbert GEMT
BMEGEMT8101 Anyagvizsgálat (PhD) Dr. Orbulov Imre Norbert GEMT
BMEGEMT8104 Képlékeny alakitás (PhD) Dr. Katula Levente Tamás GEMT
BMEGEMT8109 Szerkezeti anyagok (PhD) Dr. Orbulov Imre Norbert GEMT
BMEGEMT8663 Fémek alakváltozása és törése (PhD) Dr. Orbulov Imre Norbert GEMT
BMEGEMT8668 Szerszámtan (PhD) Dr. Katula Levente Tamás GEMT
BMEGEMT8673 Villamos vezető- és mágneses anyagok (PhD) Dr. Mészáros István Attila GEMT
BMEGEMT8674 Bioanyagok (PhD) Dr. Mészáros István Attila GEMT
BMEGEMTD665 Kerámiák és fémmátrixú kompozitok (PhD) Dr. Orbulov Imre Norbert GEMT
BMEGEMT8102 Hegesztés (PhD) Dr. Májlinger Kornél GEMT
BMEGEENNXTU Gáz- és gőzturbinák Dr. Sztankó Krisztián Endre GEEN
BMEGEPTDNK0 Nanokompozitok Dr. Mészáros László GEPT
BMEGEEN907D Hőtan I. (PhD szig.) Dr. Imre Attila Rikárd GEEN
BMEGEENDBEM Belsőégésű motorok Dr. Bereczky Ákos László GEEN
BMEGEENDFAK Fluidágyas Konverzió Dr. Szentannai Pál GEEN
BMEGEENDGGT Gáz- és Gőzturbinák Dr. Sztankó Krisztián Endre GEEN
BMEGEENDHG0 Hőerőgépek Dr. Bereczky Ákos László GEEN
BMEGEENDHHB Hűtő- és hőszivattyú berendezések (PhD) Dr. Maiyaleh Tarek GEEN
BMEGEENDTDM Termodnamikai munkaközegek Dr. Imre Attila Rikárd GEEN
BMEGEENDTT0 Tüzeléstechnika (PhD) Dr. Lezsovits Ferenc GEEN
BMEGEPTDPF1 Polimerek feldolgozástechnológiái I. (PhD szig.) Dr. Czvikovszky Tibor GEPT
BMEGEÉED001 Épületenergetika I. Dr. Csoknyai Tamás GEÉE
BMEGEÉED003 Megújuló energiaforrások az épületgépészetben I. Dr. Horváth Miklós GEÉE
BMEGEÉED004 Megújuló energiaforrások az épületgépészetben II. Dr. Horváth Miklós GEÉE
BMEGEÉED002 Épületenergetika II. Dr. Csoknyai Tamás GEÉE
BMEGEPTAGE2 Fröccsöntés Dr. Kovács József Gábor GEPT
BMEGEÉENP12 Klímatechnika elméleti alapjai Dr. Kassai Miklós GEÉE
BMEGEÉENP11 Csőhálózatok hidraulikája Szánthó Zoltán Kálmán GEÉE
BMEGEÉENP14 Készüléktervezés Dr. Nagy András GEÉE
BMEGEÉENKDA Diplomamunka-készítés A Dr. Poós Tibor GEÉE
BMEGEÉENKDB Diplomamunka-készítés B Dr. Poós Tibor GEÉE
BMEGEÉENP21 Energetikai audit, tanúsítás, minősítés, monitoring Dr. Csoknyai Tamás GEÉE
BMEGEÉENP22 Komfortelmélet Dr. Herczeg Levente GEÉE
BMEGEÉENP23 Fűtési rendszerek Szánthó Zoltán Kálmán GEÉE
BMEGEÉENP24 Légtechnikai rendszerek Goda Róbert Csaba GEÉE
BMEGEÉENP26 Épületgépészeti komplex feladat Dr. Herczeg Levente GEÉE
BMEGEÉENP31 Gázellátás Barna Edit Orsolya GEÉE
BMEGEÉENP32 Intelligens épületek Szánthó Zoltán Kálmán GEÉE
BMEGEÉENP11 Távhőellátás Szánthó Zoltán Kálmán GEÉE
BMEGEÉENP35 Megújuló energiaforrások Dr. Horváth Miklós GEÉE
BMEGEPTNG11 Extrúziós technológiák Dr. Bárány Tamás GEPT
BMEGEGIBESA Szerkezet- és üzemtani ismeretek A Dr. Grőb Péter GEGI
BMEGEENNEST Energia- és gazdaságstatisztika Dr. Bihari Péter GEEN
BMEGEENNEEP Energiapiaci ismeretek Dr. Bihari Péter GEEN
BMEGEGIBMGE Gépelemek mechatronikai mérnököknek Dr. Grőb Péter GEGI
BMEGEMIDSZE Színmérés elmélete Nagy Balázs Vince GEMI
BMEGEMIDOMM Optikai Műszerek és Méréstechnika Nagy Balázs Vince GEMI
BMEGEMIDMT2 Méréselmélet és technika II. (komplex vizsga) Dr. Samu Krisztián GEMI
BMEGEMIDMT1 Méréselmélet és technika I. (komplex vizsga) Dr. Samu Krisztián GEMI
BMEGEMIDKTM Kísérlettervezés módszerei Dr. Kiss Rita Mária GEMI
BMEGEMIDKMD Kutatásmódszertan Dr. Kiss Rita Mária GEMI
BMEGEMIDFSZ Finommechanikai szerkezetek Dr. Samu Krisztián GEMI
BMEGEMIDALT Alkalmazott lézertechnika Dr. Antal Ákos GEMI
BMEGEÁT4A08 Áramlástan I. (PhD és PhD szig.) Vad János Gábor GEÁT
BMEGEÁT4A09 Áramlástan II. (PhD szig.) Kristóf Gergely János GEÁT
BMEGEÁT4A16 Áramlástani méréstechnika (PhD) Vad János Gábor GEÁT
BMEGEÁT4A24 Akusztika II. (PhD és PhD szig.) Dr. Horváth Csaba GEÁT
BMEGEÁT4A21 Ipari légtechnika (PhD) Vad János Gábor GEÁT
BMEGEÁT4A32 Környezettechnika I. (PhD és PhD szig.) Suda Jenő Miklós GEÁT
BMEGEÁTBG04 Levegő- és víztisztaság-védelem, hulladékkezelés Suda Jenő Miklós GEÁT
BMEGEÁTBG11 Áramlástan Vad János Gábor GEÁT
BMEGEÁTBG15 Műszaki akusztika és zajcsökkentés Dr. Horváth Csaba GEÁT
BMEGEÁTBG26 Áramlások numerikus modellezése Kristóf Gergely János GEÁT
BMEGEENBGEB Energetikai folyamatok és berendezések Dr. Cséfalvay Edit GEEN
BMEGEENNKHM A hőközlés matemaikai módszerei Kovács Róbert Sándor GEEN
BMEGEENNEPR Energetikai projektfeladat Dr. Laza Tamás GEEN
BMEGEENNMPR Projektfeladat Dr. Laza Tamás GEEN
BMEGEVG771D Jelfeldolgozás I. Dr. Paál György GEVG
BMEGEVG772D Jelfeldolgozás II. Dr. Paál György GEVG
BMEGEVG773D Jelfeldolgozás Dr. Paál György GEVG
BMEGEVG030D Áramlástechnikai gépek és rendszerek II. Dr. Hős Csaba János GEVG
BMEGEVG930D Áramlástechnikai gépek és rendszerek I. Dr. Hős Csaba János GEVG
BMEGEVG830D Áramlástechnikai gépek és rendszerek Dr. Hős Csaba János GEVG
BMEGEVG001D Szakaszosan folytonos dinamikai rendszerek Dr. Hős Csaba János GEVG
BMEGEENDSKT Szilárd kontinuumok nemegyensúlyi termomechanikája Dr. Fülöp Tamás Attila GEEN
BMEGEGINGTR Tribológia Dr. Grőb Péter GEGI
BMEGEMIDIAT Internet alapú technológiák Dr. Aradi Petra Katalin GEMI
BMEGEMIDPME Programozható mechatronikai eszközök Dr. Aradi Petra Katalin GEMI
BMEGEENNMBK Belsőégésű motorok környezettechnikája Dr. Bereczky Ákos László GEEN
BMEGEENNMBM Belsőégésű motorok menedzsmentje Dr. Bereczky Ákos László GEEN
BMEGEGTNM01 Gyártóberendezések Németh István GEGT
BMEGEMINMAA Aktuátorok alkalmazásai Korondi Péter GEMI
BMEGEMINMAL Alkalmazott lézertechnika Dr. Antal Ákos GEMI
BMEGEMINMAM Adaptív rendszerek modellezése dr. Botzheim János GEMI
BMEGEMINMFK Finommechanikai konstrukció Dr. Samu Krisztián GEMI
BMEGEMINMHB Humán és állati anyagok biomechanikája Dr. Kiss Rita Mária GEMI
BMEGEMINMHE Haptikus eszközök Dr. Budai Csaba GEMI
BMEGEMINMMS Mechatronikai szimuláció Dr. Kiss Rita Mária GEMI
BMEGEMINMOL Okos eszközök laboratórium Dr. Budai Csaba GEMI
BMEGEMINMOS Optomechatronikai számítások Dr. Antal Ákos GEMI
BMEGEMINMSM Speciális mozgások elemzése Dr. Kiss Rita Mária GEMI
BMEGEMMNMMR Mechanikai rendszerek és robotok dinamikája Dr. Szabó Zsolt GEMM
BMEGEMMNMND Nemlineáris dinamikai rendszerek Dr. Csernák Gábor GEMM
BMEGEMTNGK6 ORVOSTECHNIKAI ANYAGOK Dr. Mészáros István Attila GEMT
BMEGEPTNX08 Polimerek és kompozitjaik innovatív alkalmazásai Dr. Czigány Tibor Pál GEPT
BMEGEÉP0309 Komfortelmélet II. (PhD) Dr. Herczeg Levente GEÉE
BMEGEÉP8309 Komfortelmélet I. (PhD) Dr. Herczeg Levente GEÉE
BMEGEGT0002 Anyag- és Gyártástechnológia II. Szalay Tibor GEGT
BMEGEGT8564 Forgácsoláselmélet Dr. Takács Márton GEGT
BMEGEGT9006 Gyártórendszerek I. Németh István GEGT
BMEGEGT9004 Gyártóeszközök I. Dr. Takács Márton GEGT
BMEGEGT9008 Robottechnika I. Németh István GEGT
BMEGEGT9103 Mesterséges intelligencia a gyártásban Váncza József GEGT
BMEGEGT9104 Neurális hálózatok és alkalmazásaik Dr. Monostori László István GEGT
BMEGEGIBESB Szerkezet- és üzemtani ismeretek B Dr. Grőb Péter GEGI
BMEGEGT8565 Forgácsoló szerszámgépek és géprendszerek tervezése Németh István GEGT
BMEGEGT0005 Gyártóeszközök II. Dr. Takács Márton GEGT
BMEGEGT8566 Gyártórendszerek irányítása és felügyelete Dr. Monostori László István GEGT
BMEGEVÉ626D Élelmiszeripari eljárások modellezése Bothné Dr. Fehér Kinga GEÉE
BMEGEVÉ613S Folyamatirányítás és műszerezés I. Dr. Hégely László GEÉE
BMEGEVÉ613Z Folyamatirányítás és műszerezés II. Dr. Hégely László GEÉE
BMEGEVÉ619D Környezetbarát technológiai rendszerek Bothné Dr. Fehér Kinga GEÉE
BMEGEVÉ612S Műveletek és berendezések I. Dr. Láng Péter Tamás GEÉE
BMEGEVÉ612Z Műveletek és berendezések II. Dr. Láng Péter Tamás GEÉE
BMEGEVÉ614S Műveleti készülékek tervezése I. Dr. Nagy András GEÉE
BMEGEVÉ614Z Műveleti készülékek tervezése II. Dr. Nagy András GEÉE
BMEGEVÉ611S Transzportelmélet Dr. Hégely László GEÉE
BMEGEVÉ611Z Transzportelmélet II. Dr. Hégely László GEÉE
BMEGEENNEAF Energiaátalakítási folyamatok Dr. Imre Attila Rikárd GEEN
BMETE93NE01 Valószínűségszámítás és statisztika alapjai Kovács Edith Alice TE93
BMEGEENNEEL Önálló energetikai labor Dr. Józsa Viktor GEEN
BMEGEENNEFM Energetikai folyamatok modellezése Dr. Groniewski Axel Domonkos GEEN
BMEGEENNEHB Hőerőgépek és berendezések Dr. Sztankó Krisztián Endre GEEN
BMEGEENNEKH Energetika környezeti hatásai Kovács Viktória Barbara GEEN
BMEGEENNERT Stratégiai energiatervezés Dr. Groniewski Axel Domonkos GEEN
BMEGEENNXFS Energetikai folyamatszabályozás Dr. Szentannai Pál GEEN
BMEGEENNETR Energiatárolás Dr. Imre Attila Rikárd GEEN
BMEGEENNEVF Energiaveszteség-feltárás Dr. Bihari Péter GEEN
BMEGEMMNWAM Műszaki Mechanika Dr. Stépán Gábor József GEMM
BMEGEÁTNKPR Projektfeladat Dr. Szente Viktor Gyula GEÁT
BMEGEÁTNW01 Az áramlástan válogatott fejezetei Kristóf Gergely János GEÁT
BMEGEGTNWPR Teammunka projekt Dr. Nyirő József GEGT
BMEGEMMNWBS Rúdszerkezetek Dr. Szekrényes András GEMM
BMEGEMMNWCM Kontinuummechanika Dr. Kossa Attila GEMM
BMEGEMMNWCP Kapcsolt feladatok a mechanikában Dr. Kovács Ádám GEMM
BMEGEMMNWEP Rugalmasságtan és képlékenységtan Dr. Kossa Attila GEMM
BMEGEMMNWFE Végeselem módszer Dr. Szekrényes András GEMM
BMEGEMMNWMO Mechanikai rendszerek modális analízise Dr. Dombóvári Zoltán GEMM
BMEGEMMNWMV Szerszámgéprezgések Dr. Dombóvári Zoltán GEMM
BMEGEMMNWRO Robotok dinamikája Dr. Szabó Zsolt GEMM
BMEGEMMNWSG Szakmai gyakorlat M Dr. Szekrényes András GEMM
BMEGEMMNWTM Termomechanika Dr. Kovács Ádám GEMM
BMEGEMMNWVI Nemlineáris rezgések Dr. Szabó Zsolt GEMM
BMEGEGTNWAM Különleges megmunkálások Dr. Takács Márton GEGT
BMEGEÁTNW02 Áramlások numerikus modellezése Kristóf Gergely János GEÁT
BMEGEÁTNW03 Áramlástani méréstechnika Vad János Gábor GEÁT
BMEGEÁTNW08 Épület- és környezeti aerodinamika Dr. Balczó Márton GEÁT
BMEGEÁTNW10 Korszerű műszaki akusztika és mérési módszerek Dr. Horváth Csaba GEÁT
BMEGEÁTNW11 Nyílt forráskódú numerikus áramlástan Dr. Balogh Miklós GEÁT
BMEGEÁTNW19 Járműáramlástan Suda Jenő Miklós GEÁT
BMEGEÁTNW22 Aero-elasztika Kalmár-Nagy Tamás GEÁT
BMEGEVGNW21 Áramlástechnikai rendszerek dinamikája Dr. Hős Csaba János GEVG
BMEGEVGNWPR Projektfeladat Dr. Paál György GEVG
BMEGEGINWPM Termékmodellezés Dr. Zwierczyk Péter Tamás GEGI
BMEGEGINWDT Tervezés és gyártás Dr. Baka Ernő Zsolt GEGI
BMEGEGTNWNC NC szerszámgépek Németh István GEGT
BMEGEENNWAT Haladó termodinamika Dr. Fülöp Tamás Attila GEEN
BMEGEENNWCO Tüzeléselmélet és technika Dr. Józsa Viktor GEEN
BMEGEENNWFS Energetikai folyamatszabályozás Dr. Szentannai Pál GEEN
BMEGEENNWSE Energetikai rendszerek dinamikai szimulációja Dr. Szentannai Pál GEEN
BMEGEENNWTP Hőfizika Kovács Róbert Sándor GEEN
BMEGEMMNTMM Mechanikai Modellezés Dr. Magyar Bálint Balázs GEMM
BMEGEVGNT32 Mérés és jelfeldolgozás Dr. Paál György GEVG
BMEGEGINTNM Terméktervezés numerikus módszerei Dr. Goda Tibor János GEGI
BMEGEGINTP2 Terméktervezés projekt Horák Péter GEGI
BMEGEGINTÖD Ökodesign Darabos Anita DLA GEGI
BMEGEÉENGPR Projektfeladat Dr. Poós Tibor GEÉE
BMEGEMING02 Számítógépes modellezés, szimuláció Dr. Aradi Petra Katalin GEMI
BMEGEMTNGK4 Anyagtudomány Dr. Szabó Péter János GEMT
BMEGEÁTNG02 Áramlások numerikus modellezése 1. Kristóf Gergely János GEÁT
BMEGEÁTNG03 Alkalmazott áramlástan és akusztika Vad János Gábor GEÁT
BMEGEÁTNG05 Áramlástani méréstechnika Vad János Gábor GEÁT
BMEGEÁTNG11 Nyílt forráskódú numerikus áramlástan Dr. Balogh Miklós GEÁT
BMEGEÁTNG22 Aero-elasztika Kalmár-Nagy Tamás GEÁT
BMEGEÁTNG30 Járműáramlástan Suda Jenő Miklós GEÁT
BMEGEÁTNG32 Gépészeti rendszerek modellezése Dr. Szente Viktor Gyula GEÁT
BMEGEÁTNG36 Épület- és környezeti aerodinamika Dr. Balczó Márton GEÁT
BMEGEÁTNG39 Lézer-optikai áramlásmérés Suda Jenő Miklós GEÁT
BMEGEVGNG22 Áramlástechnikai tervezés Dr. Hős Csaba János GEVG
BMEGEGINGPR Projektfeladat Dr. Rádics János Péter GEGI
BMEGEGINXTM Tervezéselmélet és módszertan Horák Péter GEGI
BMEGEMINGMJ Számítógépes mérési adatgyűjtés és jelfeldolgozás Dr. Aradi Petra Katalin GEMI
BMEGEÉP8533 Légtechnikai rendszerek I. Goda Róbert Csaba GEÉE
BMEGEÉP8534 Légtechnikai rendszerek II. Goda Róbert Csaba GEÉE
BMEGEÉP0305 Épületgépészet II. Bokor Balázs GEÉE
BMEGEÉP8305 Épületgépészet I. Bokor Balázs GEÉE
BMEGEVGNG31 Jelfeldolgozás, méréskiértékelés Dr. Paál György GEVG
BMEGEGINWSA Szerkezetanalízis Dr. Goda Tibor János GEGI
BMEGEGI001D Gépszerkezettan I. Dr. Kerényi György Zsolt GEGI
BMEGEGI002D Gépszerkezettan II. Dr. Kerényi György Zsolt GEGI
BMEGEGI003D Numerikus módszerek a géptervezésben Dr. Goda Tibor János GEGI
BMEGEGI004D Gépészeti tervezés Horák Péter GEGI
BMEGEGI005D Számítógépes tervezés Dr. Körtélyesi Gábor Zoltán GEGI
BMEGEGI008D Hajtástechnika Horák Péter GEGI
BMEGEGI009D Polimer gyártmányok tervezése Dr. Baka Ernő Zsolt GEGI
BMEGEGI011D Gépszerkezettan Dr. Kerényi György Zsolt GEGI
BMEGEGI012D Számítógépes tervezés I. Dr. Körtélyesi Gábor Zoltán GEGI
BMEGEGI013D Számítógépes tervezés II. Dr. Körtélyesi Gábor Zoltán GEGI
BMEGEGI014D Gépészeti tervezés I. Horák Péter GEGI
BMEGEGI015D Gépészeti tervezés II. Horák Péter GEGI
BMEGEGI016D Mezőgazdasági gépszerkezetek és géprendszerek I. Dr. Kerényi György Zsolt GEGI
BMEGEGI017D Mezőgazdasági gépszerkezetek és géprendszerek II. Dr. Kerényi György Zsolt GEGI
BMEGEGIT01D Termékfejlesztés I. Horák Péter GEGI
BMEGEGIT02D Termékfejlesztés II. Horák Péter GEGI
BMEGEGIT03D Formatervezés Fodor Lóránt GEGI
BMEGEGI018D Mezőgazdasági gépszerkezetek és géprendszerek Dr. Kerényi György Zsolt GEGI
BMEGEGIT11D Termékfejlesztés Horák Péter GEGI
BMEGEGIBTAF Alkalmazott formatervezés Darabos Anita DLA GEGI
BMEGEGIBTAT Arculattervezés Balogh Zsolt Péter GEGI
BMEGEGIBGAA Automatizálástechnika alapjai Dr. Farkas Zsolt József GEGI
BMEGEGIBXCA CAD alapjai Dr. Soós Enikő GEGI
BMEGEGIBGC1 CAD rendszerek I. Szeghő Krisztina Katalin GEGI
BMEGEGIBXC2 CAD rendszerek II. Szeghő Krisztina Katalin GEGI
BMEGEGIBTDT Designtörténet Balvin Nándor DLA GEGI
BMEGEGIBTFS Forma és színtan Darabos Anita DLA GEGI
BMEGEGIBTF2 Formatervezés II. Balogh Zsolt Péter GEGI
BMEGEGIBTS1 Gép- és szerkezeti elemek I. Dr. Kerényi György Zsolt GEGI
BMEGEGIBTS2 Gép- és szerkezeti elemek II. Dr. Kerényi György Zsolt GEGI
BMEGEGIBGG1 Gépelemek 1. Dr. Kerényi György Zsolt GEGI
BMEGEGIBGG2 Gépelemek 2. Dr. Kerényi György Zsolt GEGI
BMEGEGIBXGA Gépszerkesztés alapjai Dr. Farkas Zsolt József GEGI
BMEGEGIBTI1 Integrált terméktervezési gyakorlat I. Horák Péter GEGI
BMEGEGIBTI2 Integrált terméktervezési gyakorlat II. Horák Péter GEGI
BMEGEGIBTI3 Integrált terméktervezési gyakorlat III. Dr. Körtélyesi Gábor Zoltán GEGI
BMEGEGIBTI4 Integrált terméktervezési gyakorlat IV. Dr. Körtélyesi Gábor Zoltán GEGI
BMEGEGIBTI5 Integrált terméktervezési gyakorlat V. Dr. Körtélyesi Gábor Zoltán GEGI
BMEGEGIBGME Mezőgazdasági erőgépek Dr. Farkas Zsolt József GEGI
BMEGEGIBGMG Mezőgazdasági gépek tervezése Dr. Kerényi György Zsolt GEGI
BMEGEGIBGMM Mezőgazdasági munkagépek Dr. Rádics János Péter GEGI
BMEGEGIBXPG Polimer gyártmánytervezés Dr. Baka Ernő Zsolt GEGI
BMEGEGIBGPF Projekt feladat Dr. Rádics János Péter GEGI
BMEGEGIBTST Szabadkézi tárgyábrázolás Darabos Anita DLA GEGI
BMEGEGIBGSA Szerkezetanalízis Dr. Zwierczyk Péter Tamás GEGI
BMEGEGIBTTM Terméktervezés módszertana Szeghő Krisztina Katalin GEGI
BMEGEGIBGTM Tervezéselmélet és módszertan Szeghő Krisztina Katalin GEGI
BMETE12NMLF Lézerfizika Dr. Richter Péter Imre TE12
BMEGEÉED005 Dinamikus Épületenergetikai Szimuláció Dr. Kassai Miklós GEÉE
BMEGEÉP9536 Klímatechnikai rendszerek (PhD) Dr. Kajtár László Imre GEÉE
BMEGEÉP9535 Klímatechnika (PhD) Dr. Kajtár László Imre GEÉE
BMEGEÁT4A15 Környezettechnika II. (PhD szig.) Suda Jenő Miklós GEÁT
BMEGEMIKMIL Mesterséges intelligencia és kognitív robotika önálló projekt dr. Botzheim János GEMI
BMEGEMIBMOI Optimális irányítás Dr. Budai Csaba GEMI
BMEGEMIBMRI Rendszer- és irányítástechnika Dr. Budai Csaba GEMI
BMEGEMIBMIJ Számítógépes irányítás és jelfeldolgozás Dr. Gárdonyi Gábor GEMI
BMEGEPTNG16 Kompozitok erősítőanyagai Dr. Bakonyi Péter GEPT
BMEGEMIBMSM Számítógépes mérésadatgyűjtés Dr. Gárdonyi Gábor GEMI
BMEGEGINGSO Szerkezetoptimálás Dr. Körtélyesi Gábor Zoltán GEGI
BMEGEMIBKML Mesterséges intelligencia és kognitív robotika önálló projekt dr. Botzheim János GEMI
BMEGEMINWAC Irányítástechnika és informatika Dr. Budai Csaba GEMI
BMEGEGINXVT Virtuális termékfejlesztés Dr. Körtélyesi Gábor Zoltán GEGI
BMEGEÉEBX5B Fűtéstechnika alapjai Bokor Balázs GEÉE
BMEGEMIBGMT Műszertechnika Dr. Samu Krisztián GEMI
BMEGEMIBGOP Optika alapjai Nagy Balázs Vince GEMI
BMEGEMIBGVM Villamos motorok és hajtások Korondi Péter GEMI
BMEGEMIBMAB Adatbázisok dr. Botzheim János GEMI
BMEGEMIBMFM Finommechanika Dr. Samu Krisztián GEMI
BMEGEMIBTBM Bevezetés a mechatronikába Dr. Aradi Petra Katalin GEMI
BMEGEMIBTFT Finommechanika terméktervezőknek Dr. Samu Krisztián GEMI
BMEGEMIBXMT Méréstechnika Dr. Samu Krisztián GEMI
BMEGEMIBMBK Bevezetés a képfeldolgozásba Dr. Antal Ákos GEMI
BMEGEMIBMBM Biomechatronika Dr. Kiss Rita Mária GEMI
BMEGEMIBMBE Bionika és élettan Dr. Aradi Petra Katalin GEMI
BMEGEMIBMGA Gépészeti automatizálás Dr. Szabó Tibor GEMI
BMEGEMIBMCP Korszerű informatikai eszközök dr. Botzheim János GEMI
BMEGEMIBMME Mechatronika Korondi Péter GEMI
BMEGEMIBMMA Mechatronika alapjai Korondi Péter GEMI
BMEGEMIBMMV Mikrovezérlők alkalmazása Dr. Aradi Petra Katalin GEMI
BMEGEMIBMMM Modellezés és mérésadatgyűjtés szoftverei dr. Botzheim János GEMI
BMEGEMIBMOM Optomechatronika Dr. Antal Ákos GEMI
BMEGEMIBMOP Optomechatronika projekt Dr. Antal Ákos GEMI
BMEGEMIBMIS Számítógépek programozásának alapjai dr. Botzheim János GEMI
BMEGEMIBTIN Informatika terméktervezőknek Dr. Fekete Róbert Tamás GEMI
BMEGEMIBXSP Szervopneumatika Czmerk András József GEMI
BMEGEENNEEA Erőforrásallokációs feladatok az energetikában Dr. Groniewski Axel Domonkos GEEN
BMEGEMINMRL Robotrendszerek laboratórium Dr. Budai Csaba GEMI
BMEGEGIBTKT Környezettudatos tervezés Dr. Soós Enikő GEGI
BMEGEMINMKR Kognitív robotika dr. Botzheim János GEMI
BMEGEGIBTF1 Formatervezés I. Balogh Zsolt Péter GEGI
BMEGEÉEBG61 Vegyipari eljárások és berendezések Bothné Dr. Fehér Kinga GEÉE
BMEGEMIBXIT Irányítástechnika Dr. Aradi Petra Katalin GEMI
BMEGEMIBTIT Intelligens termékek elemei Dr. Fekete Róbert Tamás GEMI
BMEGEMIBEVT Világítástechnika Nagy Balázs Vince GEMI
BMEGEMIBGVR Villamos rendszerek szimulációja Korondi Péter GEMI
BMEGEMIBMKV Képelemzési és szimulációs eszközök Dr. Kiss Rita Mária GEMI
BMEGEMIBMMS Mechatronika szigorlat Korondi Péter GEMI
BMEGEMIBXGI Gépészeti informatika Dr. Fekete Róbert Tamás GEMI
BMEGEMIBMKI Kiberfizikai rendszerek informatikája dr. Botzheim János GEMI
BMEGEÉEBX7C Megújuló energiaforrások Dr. Horváth Miklós GEÉE
BMEGEVGBX29 Bevezetés a dinamikai rendszerekbe és hardverre optimalizált numerikus módszereikbe Dr. Hegedűs Ferenc GEVG
BMEGEMINMPR Projektfeladat Nagy Balázs Vince GEMI
BMEGEVGBG01 Gépészmérnöki alapismeretek Dr. Paál György GEVG
BMEGEGIBTFG Forma és grafikai tervezés számítógépes módszerei Balogh Zsolt Péter GEGI
BMEGEVGBG06 Önálló feladat 1. Dr. Paál György GEVG
BMEGEVGBX01 Áramlástechnikai gépek Dr. Hős Csaba János GEVG
BMEGEVGBX14 Műszaki és gazdasági adatok elemzése Dr. Paál György GEVG
BMEGEVGBG03 Folyamattechnikai mérés Dr. Csizmadia Péter GEVG
BMEGEVGBG13 Áramlástechnikai rendszerek Dr. Csizmadia Péter GEVG
BMEGEVGBV08 Önálló feladat 2. Dr. Paál György GEVG
BMEGEVGBV09 Önálló feladat 3. Dr. Paál György GEVG
BMEGEVGBV10 Önálló feladat 4. Dr. Paál György GEVG
BMEGEVGBV15 Gépészeti mérések Dr. Csizmadia Péter GEVG
BMEGEVGBG11 Hidrosztatikus és pneumatikus rendszerek Dr. Hős Csaba János GEVG
BMEGEGINTI1 Ipari formatervezési ismeretek I. Balogh Zsolt Péter GEGI
BMEGEGINTI2 Ipari formatervezési ismeretek II. Balogh Zsolt Péter GEGI
BMEGEGINXEG Ergonómia géptervezőknek Dr. Grőb Péter GEGI
BMEGEGINTPR Projektfeladat Dr. Rádics János Péter GEGI
BMEGEGINWCT CAD technológiák Szeghő Krisztina Katalin GEGI
BMEGEGIBGS1 Gépszerkezettan I. Dr. Zwierczyk Péter Tamás GEGI
BMEGEGIBGS2 Gépszerkezettan II. Dr. Zwierczyk Péter Tamás GEGI
BMEGEGIBTC1 CAD rendszerek terméktervezőknek Szeghő Krisztina Katalin GEGI
BMEGEGIBTÜT Üvegtechnikák a tervezésben Darabos Anita DLA GEGI
BMEGEMIBMOR Optikai rendszerek tervezése Dr. Antal Ákos GEMI
BMEGEÉENG86 Ipari gőz- és kondenzrendszerek Dr. Poós Tibor GEÉE
BMEGEVGBG16 Volumetrikus áramlástechnikai gépek és kompresszorok Dr. Hős Csaba János GEVG
BMEGEMTBEA1 Anyagok az energetikában Dr. Berecz Tibor GEMT
BMEGEPTBG02 Polimerek szerkezete és vizsgálata Dr. Mészáros László GEPT
BMEGEPTBG04 Fröccsöntés Dr. Kovács József Gábor GEPT
BMEGEPTBG05 Polimerek feldolgozása Dr. Kmetty Ákos GEPT
BMEGEPTBG00 A fenntartható fejlődés technológiái Morlin Bálint Dénes GEPT
BMEGEENNKDA Diplomamunka-készítés A Dr. Laza Tamás GEEN
BMEGEENNKDB Diplomamunka-készítés B Dr. Laza Tamás GEEN
BMEGEENNKSG Szakmai gyakorlat M Dr. Laza Tamás GEEN
BMEGEENNWPR Projektfeladat Dr. Laza Tamás GEEN
BMEGEENNXEG Energetika, gazdaság, politika, társadalom Dr. Bihari Péter GEEN
BMEGEPTBV00 Terméktervezés gyakorlata a polimertechnikában Dr. Kovács Norbert Krisztián GEPT
BMEGEPTBV01 Polimer kompozit hajók tervezése és építése Dr. Mezey Zoltán Tamás GEPT
BMEGEPTBG06 Mérnöki anyagok alkalmazástechnikája Dr. Tábi Tamás GEPT
BMEGEMTBGK1 Hőkezelés Kovács Dorina GEMT
BMEGEMTBVS1 Mérnöki szerkezetek integritása 1. Dr. Májlinger Kornél GEMT
BMEGEMTBVS2 Mérnöki szerkezetek integritása 2. Dr. Májlinger Kornél GEMT
BMEGEGTNX01 Kiber-fizikai gyártórendszerek irányítása Dr. Erdős Ferenc Gábor GEGT
BMEGEMTNG02 Hegeszthetőség Dr. Varbai Balázs GEMT
BMEGEEN007D Hőtan II. (PhD szig.) Kovács Róbert Sándor GEEN
BMEGEENBEKG Kalorikus gépek E Dr. Laza Tamás GEEN
BMEGEENBGKG Kalorikus gépek G Dr. Laza Tamás GEEN
BMEGEENBEPR Tervezés Dr. Laza Tamás GEEN
BMEGEENBKSD Szakdolgozat készítés Dr. Laza Tamás GEEN
BMEGEENBKSZ Szakmai gyakorlat Dr. Laza Tamás GEEN
BMEGEENBEHM Hőkörfolyamatok modellezése Dr. Groniewski Axel Domonkos GEEN
BMEGEENNWME Energetikai Mérések Dr. Cséfalvay Edit GEEN
BMEGEENNEET Energiaátalakítás technológiája Dr. Györke Gábor GEEN
BMEGEENNEHE Hőellátás Dr. Györke Gábor GEEN
BMEGEENNETG Erőművek tervezése és üzeme Dr. Györke Gábor GEEN
BMEGEENNEBE Biomassza és hulladékhő-hasznosítás Dr. Mayer Martin János GEEN
BMEGEENNGBE Biomassza és hulladékhő-hasznosítás Dr. Mayer Martin János GEEN
BMEGEENNENG Napenergia és geotermia hasznosítás Dr. Mayer Martin János GEEN
BMEGEENBEER Energiaátalakítás, erőművek Dr. Györke Gábor GEEN
BMEGEENBEHS Hőtan szigorlat Dr. Györke Gábor GEEN
BMEGEENBTHT Hőtan T Dr. Györke Gábor GEEN
BMEGEENNEEK Energia- és környezetpolitika Dr. Bihari Péter GEEN
BMEGEENBVBM Belsőégésű motorok működésének alapjai Dr. Bereczky Ákos László GEEN
BMEGEENBEEG Energetikai gazdaságtan Dr. Bihari Péter GEEN
BMEGEENBEEN Energetika Dr. Bihari Péter GEEN
BMEGEENBEST Energiastatisztika és -tervezés Dr. Bihari Péter GEEN
BMEGEENBEEM Energetikai mérések Dr. Cséfalvay Edit GEEN
BMEGEENBGEK Energetikai és környezetvédelmi mérések Dr. Cséfalvay Edit GEEN
BMEGEENBGAT Alkalmazott termodinamika Dr. Fülöp Tamás Attila GEEN
BMEGEENBMHO Hőtechnika Dr. Fülöp Tamás Attila GEEN
BMEGEENBETD Műszaki termodinamika E Dr. Imre Attila Rikárd GEEN
BMEGEENBGTD Műszaki termodinamika G Dr. Imre Attila Rikárd GEEN
BMEGEENBVMK Munkaközegek Dr. Imre Attila Rikárd GEEN
BMEGEENBVNS Kalorikus gépek numerikus szimulációja Dr. Józsa Viktor GEEN
BMEGEENBEHK Hőközlés E Kovács Róbert Sándor GEEN
BMEGEENBGHK Hőközlés G Kovács Róbert Sándor GEEN
BMEGEENBETK Tüzeléstechnika, kazánok Dr. Lezsovits Ferenc GEEN
BMEGEENUVHT Haladó termodinamika Dr. Fülöp Tamás Attila GEEN
BMEGEENBEHT Hűtéstechnika Dr. Maiyaleh Tarek GEEN
BMEGEENNPHH Hőátviteli és hűtéstechnikai rendszerek Dr. Maiyaleh Tarek GEEN
BMEGEENBEME Megújuló energiaforrások Dr. Mayer Martin János GEEN
BMEGEENBVME Megújuló energiaforrások Dr. Mayer Martin János GEEN
BMEGEENBEED Energetikai folyamatok dinamikája Dr. Szentannai Pál GEEN
BMEGEENBEES Erőművek szabályozása Dr. Szentannai Pál GEEN
BMEGEENBEGT Gőz- és gázturbinák Dr. Sztankó Krisztián Endre GEEN
BMEGEENBVGG Gőz- és gázturbinák gyakorlati alkalmazásia Dr. Sztankó Krisztián Endre GEEN
BMEGEENBVEE Életciklus-értékelés Kovács Viktória Barbara GEEN
BMEGEENBXEK Energia és környezet Kovács Viktória Barbara GEEN
BMEGEMINMFO Fotonika Dr. Antal Ákos GEMI
BMEGEMINMOE Orvosi optikai eszközök Dr. Antal Ákos GEMI
BMEGEMINMVE Vizualizációs eszközök Dr. Antal Ákos GEMI
BMEGEMTNGK4 Modern anyagok és technológiák Dr. Orbulov Imre Norbert GEMT
BMEGEMTBVAM Anyagtechnológiák minőségbiztosítása Dr. Berecz Tibor GEMT
BMEGEÉEBG6B Klímatechnika Dr. Kassai Miklós GEÉE
BMEGEÉEBE6B Klímatechnika Dr. Kassai Miklós GEÉE
BMEGEMTBKMV Munkavédelem Dr. Berecz Tibor GEMT
BMEGEÉEBXXB Épületgépészeti mérések I. Both Balázs GEÉE
BMEGEÉEBX6D Épületgépészeti tervezés I. Dr. Herczeg Levente GEÉE
BMEGEÉEBX7D Épületgépészeti tervezés II. Dr. Herczeg Levente GEÉE
BMEGEÉEBE62 Technológiai rendszerek Dr. Poós Tibor GEÉE
BMEGEÉEBE71 Laboratóriumi mérések Dr. Hégely László GEÉE
BMEGEÉEBE51 Diffúziós folyamatok Dr. Hégely László GEÉE
BMEGEÉEBE72 Folyamatszabályozás és műszerezés Dr. Hégely László GEÉE
BMEGEÉEBE70 Környezetvédelmi eljárások és berendezések Bothné Dr. Fehér Kinga GEÉE
BMEGEÉEBE61 Eljárások és berendezések Bothné Dr. Fehér Kinga GEÉE
BMEGEMTSXAT Anyagtudomány Dr. Berecz Tibor GEMT
BMEGEÉEBG71 Készüléktervezés Dr. Nagy András GEÉE
BMEGEÉEBE52 Vegyipari géptan és tervezés Dr. Nagy András GEÉE
BMEGEÉEBX6C Hűtés- és légtechnika Goda Róbert Csaba GEÉE
BMEGEMTNWFF Fáradás és törés Dr. Orbulov Imre Norbert GEMT
BMEGEMTNG03 Fáradás és törés Dr. Orbulov Imre Norbert GEMT
BMEGEÉEBX6A Épületgépészeti rendszerek Szánthó Zoltán Kálmán GEÉE
BMEGEÉEBE7B Épületüzemeltetés Szánthó Zoltán Kálmán GEÉE
BMEGEÉEBE5A Épületfizika épületenergetikusoknak Dr. Horváth Miklós GEÉE
BMEGEÉEBX5A Épületenergetika Dr. Csoknyai Tamás GEÉE
BMEGEÉEBE63 Eljárások és berendezések szimulációja Dr. Hégely László GEÉE
BMEGEÉEBG51 Átadási folyamatok Dr. Hégely László GEÉE
BMEGEÉEBX7A Épületgépészeti rendszerek kivitelezése Barna Edit Orsolya GEÉE
BMEGEMTBGR1 Roncsolásmentes anyagvizsgálat Dr. Mészáros István Attila GEMT
BMEGEMTAGE3 Korszerű mérnöki anyagok Dr. Mészáros István Attila GEMT
BMEGEÉEBG5C Épületfizika épületgépészeknek Dr. Horváth Miklós GEÉE
BMEGEÁTBE11 Áramlástan Dr. Istók Balázs GEÁT
BMEGEÁTBG03 Áramlások numerikus modellezése Kristóf Gergely János GEÁT
BMEGEÁTBG05 Műszaki akusztika és zajcsökkentés Dr. Horváth Csaba GEÁT
BMEGEÁTBKSD Szakdolgozat-készítés Balla Esztella Éva GEÁT
BMEGEÁTBKSZ Szakmai gyakorlat Benedek Tamás GEÁT
BMEGEÁTBM04 Áramlások numerikus modellezése Kristóf Gergely János GEÁT
BMEGEÁTBM11 Áramlástan Suda Jenő Miklós GEÁT
BMEGEÁTBT11 Áramlástan Suda Jenő Miklós GEÁT
BMEGEÁTBV16 Ipari zajcsökkentés és zajtérképezés Dr. Horváth Csaba GEÁT
BMEGEÁTBV25 Járműáramlástan Suda Jenő Miklós GEÁT
BMEGEÉEBE64 Élelmiszeripari technológiák és gépei I. Dr. Poós Tibor GEÉE
BMEGEÉEBE73 Élelmiszeripari technológiák és gépei II. Dr. Poós Tibor GEÉE
BMEGEÉEBV4A Ember és épület Dr. Czétány László GEÉE
BMEGEÉEBX7B Épületgépészeti mérések II. Both Balázs GEÉE
BMEGEENBVIT Bevezetés az irreverzibilis termodinamikába Dr. Ván Péter GEEN
BMEGEGIBVCM CAD modellezés Dr. Soós Enikő GEGI
BMEGEGTBG01 Gépgyártástechnológia Szalay Tibor GEGT
BMEGEGTBG51 Forgácsolás és szerszámai Dr. Takács Márton GEGT
BMEGEGTBG52 Készüléktervezés Szalay Tibor GEGT
BMEGEGTBG61 Forgácsoló szerszámgépek és ipari robotok Németh István GEGT
BMEGEGTBG63 Gyártási méréstechnika Szalay Tibor GEGT
BMEGEGTBG64 NC irányítás és programozás Dr. Erdős Ferenc Gábor GEGT
BMEGEGTBG73 Digitális gyártás Németh István GEGT
BMEGEGTBG79 CNC gépek és ipari robotok szimulációja Dr. Erdős Ferenc Gábor GEGT
BMEGEGTBKSD Szakdolgozat-készítés Szalay Tibor GEGT
BMEGEGTBKSZ Szakmai gyakorlat Szalay Tibor GEGT
BMEGEGTBM01 Gépgyártástechnológia mechatronikai mérnököknek Szalay Tibor GEGT
BMEGEGTBM61 CNC rendszerek mechatronikai tervezése Németh István GEGT
BMEGEGTBM62 Robotstruktúrák alkalmazása és vezérlése Dr. Zentay Péter Zoltán GEGT
BMEGEGTBM71 Kiber-fizikai gyártórendszerek Dr. Erdős Ferenc Gábor GEGT
BMEGEGTBM72 Egészségügyi robotok és eszközök Dr. Zentay Péter Zoltán GEGT
BMEGEGTBT01 Gépgyártástechnológia Szalay Tibor GEGT
BMEGEGTBV01 Alapvető gyártási eljárások Biró István GEGT
BMEGEGTBV02 Karcsú (lean) gyártás Szalay Tibor GEGT
BMEGEGTBV04 Energetikai berendezések gyártástechnológiája Biró István GEGT
BMEGEMIBXSZ Számítástechnikai és dokumentumkezelési alapismeretek dr. Botzheim János GEMI
BMEGEMMBEME Mechanika Dr. Kovács Ádám GEMM
BMEGEMMBGGE Gépek dinamikája Dr. Bachrathy Dániel Sándor GEMM
BMEGEMMBGRO Robotok mechanikája Dr. Stépán Gábor József GEMM
BMEGEMMBGRU Rugalmasságtan és mechanizmusok alapjai Dr. Kovács Ádám GEMM
BMEGEMMBGSI Szilárdsági méretezés Dr. Kovács Ádám GEMM
BMEGEMMBGSZ Mechanika szigorlat Dr. Kovács Ádám GEMM
BMEGEMMBMBM Biomechanika Dr. Insperger Tamás Antal GEMM
BMEGEMMBTM1 Mechanika I. Dr. Insperger Tamás Antal GEMM
BMEGEMMBTM2 Mechanika II. Dr. Insperger Tamás Antal GEMM
BMEGEMMBTM3 Mechanika III. Dr. Magyar Bálint Balázs GEMM
BMEGEMMBVED Egyensúlyozás dinamikája Dr. Insperger Tamás Antal GEMM
BMEGEMMBVGD Gördülés dinamikája-Stabilitás és önvezetés Takács Dénes GEMM
BMEGEMMBVKD Kontakt dinamika, valóság, modellek, paradoxonok Dr. Csernák Gábor GEMM
BMEGEMMBXM2 Szilárdságtan Dr. Kossa Attila GEMM
BMEGEMMBXM3 Dinamika Dr. Stépán Gábor József GEMM
BMEGEMMBXM4 Rezgéstan Dr. Stépán Gábor József GEMM
BMEGEMMBXVE Végeselem módszer alapjai Dr. Kossa Attila GEMM
BMEGEMTBKSZ Szakmai gyakorlat Dr. Berecz Tibor GEMT
BMEGEMTBVKA Korszerű anyagok és technológiák Dr. Mészáros István Attila GEMT
BMEGEPTBGE1 Kompozitok technológiája Dr. Czél Gergely GEPT
BMEGEPTBGE2 Fröccsöntés Dr. Kovács József Gábor GEPT
BMEGEPTBKSD Szakdolgozat-készítés Dr. Bárány Tamás GEPT
BMEGEPTBKSZ Szakmai gyakorlat Dr. Romhány Gábor GEPT
BMEGEVGBKSD Szakdolgozat-készítés Dr. Hős Csaba János GEVG
BMEGEVGBKSZ Szakmai gyakorlat Dr. Hős Csaba János GEVG
BMEGEMTNGK3 Mágneses anyagok és vizsgálatok Dr. Mészáros István Attila GEMT
BMEGEENNESV Szél- és vízenergia-hasznosítás Dr. Mayer Martin János GEEN
BMEGEENNEPM Energetikai projektmenedzsment Dr. Bihari Péter GEEN
BMEGEENNXDS Energetikai rendszerek dinamikai modellezése Dr. Szentannai Pál GEEN
BMEGEÉENP13 Átadási folyamatok, környezettechnika Dr. Szabó Viktor GEÉE
BMEGEGINKDA Diplomamunka-készítés A Dr. Kerényi György Zsolt GEGI
BMEGEGINKDB Diplomamunka-készítés B Dr. Kerényi György Zsolt GEGI
BMEGEÉENP34 Épületgépészeti rendszerek dinamikus szimulációja Dr. Horváth Miklós GEÉE
BMEGEÉENP25 Klímatechnikai rendszerek Vörösné Leitner Anita GEÉE
BMEGEÉENKSG Szakmai gyakorlat M Bothné Dr. Fehér Kinga GEÉE
BMEGEÉEBKSZ Szakmai gyakorlat Bothné Dr. Fehér Kinga GEÉE
BMEGEÉEBKSD Szakdolgozat-készítés Dr. Poós Tibor GEÉE
BMEGEMMBXM1 Statika Dr. Kossa Attila GEMM
BMEGEGIBKSD Szakdolgozat-készítés Máté László GEGI
BMEGEGIBKSZ Szakmai gyakorlat Máté László GEGI
BMEGEGINKSG Szakmai gyakorlat M Máté László GEGI
BMEGEÉENP33 Távhőellátás Szánthó Zoltán Kálmán GEÉE
BMEGEPTNKSG Szakmai gyakorlat M Dr. Romhány Gábor GEPT
BMEGEPTNKDA Diplomamunka-készítés A Dr. Mészáros László GEPT
BMEGEPTNKDB Diplomamunka-készítés B Dr. Kovács József Gábor GEPT
BMEGEENNWEC Energetikai folyamatok Dr. Cséfalvay Edit GEEN
BMEGEENBMHT Hőtan M Dr. Györke Gábor GEEN
BMEGEMTMVV1 Biokompatibilis anyagok Dr. Mészáros István Attila GEMT
BMEGEMTNGK7 Orvostechnikai anyagok (MSc) Dr. Mészáros István Attila GEMT
BMEGEMTBMO1 Orvostechnikai anyagok Dr. Mészáros István Attila GEMT
BMEGEMTNGK5 Hegesztéstechnológia Dr. Májlinger Kornél GEMT
BMEGEÁT4A13 Akusztika I. (PhD és PhD szig.) Dr. Horváth Csaba GEÁT
BMEGEÁT4A17 Gázdinamika (PhD) Farkas Balázs GEÁT
BMEGEÁTNE01 Áramlástan energetikai alkalmazásai Benedek Tamás GEÁT
BMEGEÁTNG03 Alkalmazott áramlástan és akusztika Benedek Tamás GEÁT
BMEGEÁTNG27 Többfázisú és reaktív áramlások modellezése Havasi-Tóth Balázs GEÁT
BMEGEÁTNP01 Az áramlástan válogatott fejezetei Benedek Tamás GEÁT
BMEGEÁTNG28 Gázdinamika Farkas Balázs GEÁT
BMEGEÁTNW27 Többfázisú és reaktív áramlások modellezése Havasi-Tóth Balázs GEÁT
BMEGEÁTAKM1 Az áramlástan alapjai Suda Jenő Miklós GEÁT
BMEGEÁTAGT1 Környezetvédelem műszaki alapjai Suda Jenő Miklós GEÁT
BMEGEMTNKSG Szakmai gyakorlat M Dr. Berecz Tibor GEMT
BMEGEMTAGE1 Képlékeny alakítás Dr. Katula Levente Tamás GEMT
BMEGEMINKDA Diplomamunka-készítés A Dr. Budai Csaba GEMI
BMEGEMINKDB Diplomamunka-készítés B Dr. Budai Csaba GEMI
BMEGEMINKSG Szakmai gyakorlat M Czmerk András József GEMI
BMEGEMIBKSZ Szakmai gyakorlat Czmerk András József GEMI
BMEGEPTNG12 Elasztomerek Dr. Bárány Tamás GEPT
BMEGEMTBKSD Szakdolgozat-készítés Dr. Katula Levente Tamás GEMT
BMEGEMTNKDA Diplomamunka-készítés A Dr. Katula Levente Tamás GEMT
BMEGEMTNKDB Diplomamunka-készítés B Dr. Katula Levente Tamás GEMT
BMEGEMTNG04 Szerkezeti anyagok korróziója Dr. Varbai Balázs GEMT
BMEGEGTNMPR Projektfeladat Dr. Nyirő József GEGT
BMEGEGT0003 Gyártási folyamatok tervezése II Szalay Tibor GEGT
BMEGEMMNMNM Numerikus módszerek a mechanikában Dr. Hénap Gábor GEMM
BMEGEMMBMRO Robotmechanizmusok dinamikája Dr. Szabó Zsolt GEMM
BMEGEMMBXTE Termomechanika alapjai Dr. Hénap Gábor GEMM
BMEGEMMNWEM A mechanika kísérleti módszerei Dr. Bachrathy Dániel Sándor GEMM
BMEGEGT8563 Folyamat felügyelet és diagnosztika Szalay Tibor GEGT
BMEGEGT8571 Méréstechnika Szalay Tibor GEGT
BMEGEGT9002 Gyártási folyamatok tervezése I Szalay Tibor GEGT
BMEGEGTNG31 Projektmenedzsment gépészmérnököknek Szalay Tibor GEGT
BMEGEGTNGK1 Gyártástudomány Szalay Tibor GEGT
BMEGEGT9101 Mesterséges intelligencia módszerek alkalmazása Váncza József GEGT
BMEGEMTAGE2 Roncsolásmentes anyagvizsgálat Dr. Szabó Péter János GEMT
BMEGEMMBKSD Szakdolgozat-készítés Dr. Kovács Ádám GEMM
BMEGEMMBKSZ Szakmai gyakorlat Dr. Szekrényes András GEMM
BMEGEMMNESZ Energetikai berendezések szilárdságtana Dr. Kovács Ádám GEMM
BMEGEMMNWPR Projektfeladat Dr. Kossa Attila GEMM
BMEGEGTNKSG Szakmai gyakorlat M Szalay Tibor GEGT
BMEGEPTNX05 Szálak és szálas szerkezetek előállítása Dr. Bakonyi Péter GEPT
BMEGEPTNX06 Kompozitok erősítőanyagainak matematikai modellezése I. Dr. Molnár Kolos GEPT
BMEGEPTNX07 Kompozitok erősítőanyagainak matematikai modellezése II. Dr. Molnár Kolos GEPT
BMEGEENNGHR Hajtások energiaátalakító rendszerei Dr. Bereczky Ákos László GEEN
BMEGEENNKHG Hajtások fejlesztése és gyártása a gyakorlatban Dr. Bereczky Ákos László GEEN
BMEGEENBEHG Hőenergetikai gépek E Dr. Laza Tamás GEEN
BMEGEGIBTOS Összevont szigorlat Dr. Kerényi György Zsolt GEGI
BMEGEMMNGKN Kontinuummechanika Dr. Szabó László Albert GEMM
BMEGEMMNGME Mechanizmusok Dr. Habib Giuseppe GEMM
BMEGEMIBKSD Szakdolgozat-készítés Czmerk András József GEMI
BMEGEGINTDX DfX technikák Dr. Gotthard Viktor GEGI
BMEGEMTNWMS ANYAGTUDOMÁNY Dr. Mészáros István Attila GEMT
BMEGEGTNG13 Minőségbiztosítás és karbantartás Szalay Tibor GEGT
BMEGEGTAG94 Forgácsoló megmunkálások Dr. Takács Márton GEGT
BMEGEPTDPF2 Polimerek feldolgozástechnológiái II. (PhD szig.) Dr. Czvikovszky Tibor GEPT
BMEGEPTDPK1 Polimer kompozitok I. (PhD szig.) Dr. Czigány Tibor Pál GEPT
BMEGEPTDPK2 Polimer kompozitok II. (PhD szig.) Toldi Andrea GEPT
BMEGEPTDPS1 Polimerek szerkezettana I. (PhD szig.) Dr. Czigány Tibor Pál GEPT
BMEGEPTDPS2 Polimerek szerkezettana II. (PhD szig.) Dr. Czigány Tibor Pál GEPT
BMEGEMIDME0 Válogatott fejezetek a mechatronikából Dr. Budai Csaba GEMI
BMEGEMIDRI2 Rendszer- és irányításelmélet II. (komplex vizsga) Dr. Budai Csaba GEMI
BMEGEMIDME1 Mechatronika I. (komplex vizsga) Dr. Budai Csaba GEMI
BMEGEMIDME2 Mechatronika II. (komplex vizsga) Dr. Budai Csaba GEMI
BMEGEMIDRI0 Válogatott fejezetek a rendszer- és irányításelméletből Dr. Budai Csaba GEMI
BMEGEMIDRI1 Rendszer- és irányításelmélet I. (komplex vizsga) Dr. Budai Csaba GEMI
BMEGEÁT4A14 Numerikus áramlástan (PhD) Kristóf Gergely János GEÁT
BMEGEMTBTA1 Anyagismeret Dr. Mészáros István Attila GEMT
BMEGEMT9103 Hőkezelés I. (PhD szig.) Dr. Berecz Tibor GEMT
BMEGEMT0103 Hőkezelés II. (PhD szig.) Dr. Berecz Tibor GEMT
BMEGEENDHG1 Hőerőgépek I. (PhD szig.) Dr. Bereczky Ákos László GEEN
BMEGEMTBMA1 Anyagismeret Dr. Mészáros István Attila GEMT
BMEGEMTBGA1 Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat Dr. Szabó Péter János GEMT
BMEGEMTNGK1 Hegesztő robotrendszerek Dr. Varbai Balázs GEMT
BMEGEMTNG11 Anyagtudomány Dr. Szabó Péter János GEMT
BMEGEMTNX11 Anyagtudomány Dr. Szabó Péter János GEMT
BMEGEMTBGF1 Fémek technológiája Dr. Orbulov Imre Norbert GEMT
BMEGEÁT4A36 Turbulens áramlások modellezése (PhD) Dr. Balogh Miklós GEÁT
BMEGEGTNG22 CAD/CAM alkalmazások Dr. Geier Norbert GEGT
BMEGEGTNWPP Folyamattervezés Dr. Geier Norbert GEGT
BMEGEGTNG01 Gyártási folyamatok automatizált tervezése Dr. Geier Norbert GEGT
BMEGEGTNGPR Projektfeladat Dr. Nyirő József GEGT
BMEGEGTBG62 Gyártástervezés I. Dr. Geier Norbert GEGT
BMEGEGTBG71 Gyártástervezés II. Dr. Geier Norbert GEGT
BMEGEMIBMSZ Szenzortechnika Nagy Balázs Vince GEMI
BMEGEMINMOP Optika Nagy Balázs Vince GEMI
BMEGEMIBMMO Műszaki optika Nagy Balázs Vince GEMI
BMEGEMIBMFV Fény- és világítástechnika Nagy Balázs Vince GEMI
BMEGEMIBMST Színtan Nagy Balázs Vince GEMI
BMEGEMIBTSZ Színtechnika Nagy Balázs Vince GEMI
BMEGEMTNG00 Alakítótechnológiák elmélete Dr. Katula Levente Tamás GEMT
BMEGEMTBGL1 Alakítástechnika Dr. Katula Levente Tamás GEMT
BMEGEMTBGH1 Hegesztés Dr. Májlinger Kornél GEMT
BMEGEMT9104 Képlékeny alakitás I. (PhD szig.) Dr. Katula Levente Tamás GEMT
BMEGEMT9102 Hegesztés I. (PhD szig.) Dr. Májlinger Kornél GEMT
BMEGEMT0102 Hegesztés II. (phD szig.) Dr. Májlinger Kornél GEMT
BMEGEMT0104 Képlékeny alakitás II. (PhD szig.) Dr. Katula Levente Tamás GEMT
BMEGEMT0001 Anyagtudomány II. (PhD) Dr. Szabó Péter János GEMT
BMEGEMT8531 Elektronmikroszkópos anyagvizsgálat (PhD) Dr. Szabó Péter János GEMT
BMEGEMT9001 Anyagtudomány I. (PhD) Dr. Szabó Péter János GEMT
BMEGEPTNG10 Fröccsöntő szerszámok tervezése Dr. Kovács József Gábor GEPT
BMEGEPTNG03 Kompozit szerkezetek és tervezésük Dr. Czigány Tibor Pál GEPT
BMEGEPTNG14 Polimerek és kompozitjaik vizsgálata és minősítése Dr. Romhány Gábor GEPT
BMEGEPTNX02 Prototípusgyártás a műanyagiparban Dr. Kovács Norbert Krisztián GEPT
BMEGEMTNXM1 Funkcionális anyagok Dr. Mészáros István Attila GEMT
BMEGEPTBG01 Polimerek Anyagszerkezettana és Technológiája Dr. Mészáros László GEPT
BMEGEPTAGE1 Kompozitok technológiája Dr. Czél Gergely GEPT
BMEGEPTAGE3 Polimerek feldolgozása Dr. Bárány Tamás GEPT
BMEGEPTBGE3 Polimerek feldolgozása Dr. Zink Béla GEPT
BMEGEPTBM01 Polimertechnika Dr. Molnár Kolos GEPT
BMEGEPTBT01 Polimertechnika terméktervezőknek Dr. Molnár Kolos GEPT
BMEGEPTBG03 Polimer kompozitok technológiája Dr. Czigány Tibor Pál GEPT
BMEGEENDHG2 Hőerőgépek II. (PhD szig.) Dr. Bereczky Ákos László GEEN
BMEGEENHDS1 Hőerőművek I. (PhD szig.) Dr. Bihari Péter GEEN
BMEGEENHDS2 Hőerőművek II. (PhD szig.) Dr. Bihari Péter GEEN
BMEGEEN8344 Energetika I. (PhD szig.) Dr. Bihari Péter GEEN
BMEGEEN834S Energetika II. (PhD szig.) Dr. Bihari Péter GEEN
BMEGEENDTT1 Tüzeléstechnika I. (PhD szig.) Dr. Lezsovits Ferenc GEEN
BMEGEENDTT2 Tüzeléstechnika II. (PhD szig.) Dr. Lezsovits Ferenc GEEN
BMEGEMT0101 Anyagvizsgálat II. (PhD szig.) Dr. Orbulov Imre Norbert GEMT
BMEGEMT9101 Anyagvizsgálat I. (PhD szig.) Dr. Orbulov Imre Norbert GEMT
BMEGEMT9109 Szerkezeti anyagok I. (PhD szig.) Dr. Orbulov Imre Norbert GEMT
BMEGEMT0109 Szerkezeti anyagok II. (PhD szig.) Dr. Orbulov Imre Norbert GEMT
BMEGEMT0002 Anyag- és gyártástechnológia II. (PhD szig.) Dr. Orbulov Imre Norbert GEMT
BMEGEMT9002 Anyag- és gyártástechnológia I. (PhD szig.) Dr. Orbulov Imre Norbert GEMT
BMEGEÉP9531 Fűtéstechnika Szánthó Zoltán Kálmán GEÉE
BMEGEVÉ623D Műveletek szimulációja Dr. Hégely László GEÉE
BMEGEGT0009 Robottechnika II. Szalay Tibor GEGT
BMEGEGT0007 Gyártórendszerek II. Váncza József GEGT
BMEGEMIDSO1 Műszaki optika I. (komplex vizsga) Nagy Balázs Vince GEMI
BMEGEMIDSO2 Műszaki optika II. (komplex vizsga) Nagy Balázs Vince GEMI